Wykorzystanie biomasy w produkcji energii

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

Nr ewidencyjny: P/21/069/LKA
Data publikacji: 2022-09-16 09:16
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna

  Zawada 26, 28-230 Połaniec

 • ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

  ul. Elektryczna 5, 07-401 Ostrołęka

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

  ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów

 • TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna w Jaworznie

  ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno

 • Urząd Regulacji Energetyki

  Aleje Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa

Data publikacji: 2022-06-29 10:00:27

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2022-09-16 09:15:44

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-09-16 09:15:44 Andrzej Gaładyk 2022-09-16 09:16:43
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy