Zapewnienie opiekunom osób niesamodzielnych wsparcia wytchnieniowego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/062/LWR
Data publikacji: 2022-09-08 08:50
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

  Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 WROCŁAW

 • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OŁAWIE

  ul. św. Rocha 3, 55-200 OŁAWA

 • GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻMIGRODZIE

  Plac Wojska Polskiego 5, 55-140 ŻMIGRÓD

 • STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH

  ul. św. Sebastiana 1, 59-100 POLKOWICE

Data publikacji: 2022-09-08 08:50:27

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy