Zapewnienie opiekunom osób niesamodzielnych wsparcia wytchnieniowego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/062/LKI
Data publikacji: 2022-09-14 08:29
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach

  26-004 Bieliny, ul. Partyzantów 7

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 22

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie

  27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17

 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

  25-955 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Data publikacji: 2022-09-14 08:29:50

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2022-11-17 12:20:28

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-11-17 12:20:28 Andrzej Gaładyk 2022-11-18 13:15:59
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy