Zapewnienie opiekunom osób niesamodzielnych wsparcia wytchnieniowego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/062/LBY
Data publikacji: 2022-09-08 08:50
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

  Bydgoszcz ul. Jagiellońska 1-3

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

  Włocławek ul. Ogniowa 8/10

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

  Toruń ul. Słowackiego 118A

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Świecie ul. Wojska Polskiego 195 a

Data publikacji: 2022-03-14 15:00:22

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2022-03-18 11:20:22

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-03-18 11:20:22 Andrzej Gaładyk 2022-09-08 08:50:27
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy