Zapewnienie opiekunom osób niesamodzielnych wsparcia wytchnieniowego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Białymstoku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/062/LBI
Data publikacji: 2022-09-08 08:50
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

  ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża

 • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

  ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

 • Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

  ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce

  ul. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka

 • Urząd Miejski w Białymstoku

  ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Data publikacji: 2022-09-08 08:50:29

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy