Proces naboru pilotów w Siłach Zbrojnych RP

Jednostka kontrolująca: Departament Obrony Narodowej

Nr ewidencyjny: P/21/035/KON
Data publikacji: 2023-04-06 11:07
Dział tematyczny: obrona narodowa

Informacja o wynikach kontroli i część wystąpień pokontrolnych z kontroli P/21/035 zawierają informacje niejawne. W związku z tym, treść tych dokumentów nie może zostać podana do publicznej wiadomości.

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • 41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

    08-521 Dęblin, ul. Brygady Pościgowej 5, woj. Lubelskie

  • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

    08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 35, woj. Lubelskie

Data publikacji: 2023-04-06 11:07:25

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy