Promocja gospodarcza Polski

Jednostka kontrolująca: Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji

Nr ewidencyjny: P/21/016/KGP
Data publikacji: 2022-12-16 11:30
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie

  47 Portland Place, Londyn W1B1JH, Wielka Brytania

 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Meksyku

  Calle Cracovia 40, Colonia San Ángel, 01000 Ciudad de México, Meksyk

 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Nairobi

  58 Red Hill Road, Nairobi, Kenia

 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Nur-Sułtanie

  010000 Nur-Sułtan, Kazachstan, ul. Saryarka 15

 • Bank Gospodarstwa Krajowego

  00-955 Warszawa, Al. Jerozolimskie 7

 • Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA

  00-025 Warszawa, ul. Krucza 50

 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

  00-507 Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 3/5

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  00-580 Warszawa, Al. Szucha 23

 • Polska Agencja Inwestycji i Handlu SA

  00-025 Warszawa, ul. Krucza 50

 • Zagraniczne Biuro Handlowe w Londynie

  Office 28.12.A, 30 St Mary Axe London EC3A 8BF

 • Zagraniczne Biuro Handlowe w Meksyku

  Av. Paseo de la Reforma 505, Col. Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, Meksyk

 • Zagraniczne Biuro Handlowe w Nairobi

  1 Mara Road, Upper Hill, Nairobi, Kenya

 • Zagraniczne Biuro Handlowe w Nur-Sułtanie

  010000 Nur-Sułtan, Kazachstan, ul. Syganak 25

Data publikacji: 2022-04-14 12:20:24

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2022-11-15 10:20:32

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-11-15 10:20:32 Andrzej Gaładyk 2022-12-16 11:30:10
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2022-05-19 11:20:23 Andrzej Gaładyk 2022-05-19 11:20:23
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy