Gospodarowanie gruntami rolnymi Skarbu Państwa na obszarach parków narodowych oraz przyznawania płatności w ramach wspólnej polityki rolnej na obszarach parków narodowych i krajobrazowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/044/LRZ
Data publikacji: 2021-05-25 12:01
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatu Bieszczadzkiego

    ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

  • Bieszczadzki Park Narodowy

    Ustrzyki Górne 19, 38-713 Lutowiska

  • Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie

    Al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów

Data publikacji: 2021-05-25 11:52:41

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2021-05-25 12:01:01

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-05-25 12:01:01 Andrzej Gaładyk 2021-05-25 12:01:39
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-05-25 12:00:55 Andrzej Gaładyk 2021-05-25 12:00:55
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-05-25 11:59:05 Andrzej Gaładyk 2021-05-25 11:59:05
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2021-05-25 11:58:16 Andrzej Gaładyk 2021-05-25 11:58:16
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl