Kształcenie w szkołach specjalnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/021/LKA
Data publikacji: 2021-02-08 17:42
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8 Specjalna w Bytomiu

  ul. Antoniego Józefczaka 40, 41-902 Bytom

 • Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 17 w Bielsku- Białej

  ul. Bratków 6, 43-300 Bielsko- Biała

 • Urząd Miejski w Bielsku- Białej

  Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko- Biała

 • Urząd Miejski w Bytomiu

  ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom

Data publikacji: 2021-02-08 17:42:29

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy

Redaktor Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej redaguje:
Krzysztof Andrzejewski - naczelny redaktor Biuletynu
tel. 22 444 56 78
e-mail: bip@nik.gov.pl