Realizacja wniosków pokontrolnych NIK przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Jednostka kontrolująca: Departament Zdrowia

Nr ewidencyjny: K/22/009/KZD
Data publikacji: 2023-11-09 16:00
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • INSTYTUT GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W WARSZAWIE

    ul. Płocka 26, 01-138 WARSZAWA

Data publikacji: 2023-11-09 16:00:57

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy