Funkcjonowanie systemu ochrony zabytków archeologicznych w województwie podkarpackim w świetle realizacji wniosków pokontrolnych skierowanych przez NIK na podstawie wyników kontroli P/17/074 "Ochrona zabytków archeologicznych odkrytych w związku z realizacją inwestycji budowlanych"

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

Nr ewidencyjny: K/22/001/LRZ
Data publikacji: 2023-03-27 15:29
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

    37-700 Przemyśl, Plac Berka Joselewicza 1

  • Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

    37-500 Jarosław, Rynek 4

  • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu

    37-700 Przemyśl, ul. Jagiellońska 29

Data publikacji: 2023-03-27 15:29:32

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy