Prawidłowość przyznawania wybranych form pomocy przez ośrodki pomocy społecznej z terenu województwa mazowieckiego

Jednostka kontrolująca: Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny

Nr ewidencyjny: I/22/004/KPS
Data publikacji: 2023-09-08 08:29
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie

    05-830 Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

    05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Tadeusz Kościuszki 25A

  • Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie

    05-840 Brwinów, ul. Tadeusza Kościuszki 4A

Data publikacji: 2023-09-08 08:29:29

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 2023-09-08 09:48:24

Ostatnio zmieniał/a: Andrzej Gaładyk

Metryczka kontroli
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Andrzej Gaładyk 2023-09-08 09:48:24 Andrzej Gaładyk 2023-09-08 09:48:24
 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy