Funkcjonowanie szkolnych systemów oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów w województwie świętokrzyskim

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Kielcach

Nr ewidencyjny: I/22/003/LKI
Data publikacji: 2023-11-16 16:07
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie

    28-200 Staszów, ul. 11 Listopada 3

  • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Nowej Słupi

    26-006 Nowa Słupia, ul. Szkolna 10

Data publikacji: 2023-11-16 16:07:48

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy