Realizacja zadań dotyczących budżetu obywatelskiego przez urzędy wybranych dzielnic m.st. Warszawy

Jednostka kontrolująca: Departament Strategii

Nr ewidencyjny: I/21/005/KST
Data publikacji: 2022-05-04 09:43
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

    ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa

  • Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

    ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

  • Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

    al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

Data publikacji: 2022-05-04 09:43:24

Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

 

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052

Adres siedziby:
Warszawa (02-056), ul. Filtrowa 57

Adres e-mail:
nik@nik.gov.pl

Numer telefonu:
tel. 22 444 50 00

Udzielanie informacji publicznych
tel.: 22 444 54 84
e-mail: bip@nik.gov.pl

Formularze kontaktowe:
Formularz zgłaszania skarg i wniosków
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Instrukcja korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Kontakt dla dziennikarzy:
Informacje dla dziennikarzy