Zakończone postępowania

Dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w Ośrodku Szkoleniowym NIK.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2023-02-07
Wprowadził/a:
Dariusz Porucznik
Data ostatniej zmiany:
2023-02-08
Ostatnio zmieniał/a:
Dariusz Porucznik
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2023-02-08 Dariusz Porucznik 2023-02-08
[Dodano] Dariusz Porucznik 2023-02-07 Dariusz Porucznik 2023-02-07

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie