Zakończone postępowania

Świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu przeglądów technicznych, konserwacji i serwisu systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w budynkach zajmowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli


Data zakończenia: 2023-04-11

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 13 stycznia 2023 r.

Termin składania ofert: do 27 stycznia 2023 r., godz. 09:00

Planowany termin otwarcia ofert: 27 stycznia 2023 r., godz. 11:00

Uwaga!

Termin składania ofert został przesunięty na 31 stycznia 2023 r., godz. 09:00

Planowany termin otwarcia ofert został przesunięty na 31 stycznia 2023 r., godz. 11:00

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w Części I zamówienia w wysokości 21 000 zł. W odniesieniu do Części II-XVII zamówienia Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Identyfikator postępowania: daf58def-c302-47e4-9eea-676dd292a566

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

1. Część I zamówienia (przeglądy techniczne i konserwacja): 900 360 zł brutto;

2. Część II zamówienia (przeglądy techniczne i konserwacja): 33 051 zł brutto;

3. Część III zamówienia (przeglądy techniczne i konserwacja): 21 180 zł brutto;

4. Część IV zamówienia (przeglądy techniczne i konserwacja): 63 748 zł brutto;

5. Część V zamówienia (przeglądy techniczne i konserwacja): 64 951 zł brutto;

6. Część VI zamówienia (przeglądy techniczne i konserwacja): 19 251 zł brutto;

7. Część VII zamówienia (przeglądy techniczne i konserwacja): 24 658 zł brutto;

8. Część VIII zamówienia (przeglądy techniczne i konserwacja): 27 686 zł brutto;

9. Część IX zamówienia (przeglądy techniczne i konserwacja): 74 494 zł brutto;

10. Część X zamówienia (przeglądy techniczne i konserwacja): 21 924 zł brutto;

11. Część XI zamówienia (przeglądy techniczne i konserwacja): 22 980 zł brutto;

12. Część XII zamówienia (przeglądy techniczne i konserwacja): 33 630 zł brutto;

13. Część XIII zamówienia (przeglądy techniczne i konserwacja): 22 928 zł brutto;

14. Część XIV zamówienia (przeglądy techniczne i konserwacja): 74 494 zł brutto;

15. Część XV zamówienia (przeglądy techniczne i konserwacja): 30 282 zł brutto;

16. Część XVI zamówienia (przeglądy techniczne i konserwacja): 33 527 zł brutto;

17. Część XVII zamówienia (przeglądy techniczne i konserwacja): 27 686 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-12-27
Wprowadził/a:
Anna Masiul
Data ostatniej zmiany:
2023-04-11
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Masiul
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Anna Masiul 2023-04-11 Anna Masiul 2023-04-11
[Modyfikacja] Anna Masiul 2023-03-14 Anna Masiul 2023-03-14
[Modyfikacja] Anna Masiul 2023-03-08 Anna Masiul 2023-03-08
[Modyfikacja] Anna Masiul 2023-03-03 Anna Masiul 2023-03-03
[Modyfikacja] Anna Masiul 2023-03-03 Anna Masiul 2023-03-03
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2023-02-22 Anna Sztylko 2023-02-22
[Modyfikacja] Anna Masiul 2023-02-10 Anna Masiul 2023-02-10
[Modyfikacja] Anna Masiul 2023-01-31 Anna Masiul 2023-01-31
[Modyfikacja] Anna Masiul 2023-01-31 Anna Masiul 2023-01-31
[Modyfikacja] Anna Masiul 2023-01-20 Anna Masiul 2023-01-20
[Modyfikacja] Anna Masiul 2023-01-20 Anna Masiul 2023-01-20
[Modyfikacja] Anna Masiul 2023-01-20 Anna Masiul 2023-01-20
[Modyfikacja] Anna Masiul 2023-01-20 Anna Masiul 2023-01-20
[Dodano] Anna Masiul 2022-12-27 Anna Masiul 2022-12-27

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie