Zakończone postępowania

Budowa wiaty gospodarczej na terenie Ośrodka Szkoleniowego NIK w Goławicach Drugich.


Data zakończenia: 2022-11-15

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 17 października 2022 r.

Termin składania ofert: do 21 października 2022 r., godz. 08:00

Planowany termin otwarcia ofert: 21 października 2022 r., godz. 09:00

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Identyfikator postępowania: cbfa6554-f57a-4612-bf46-54952e4bf2c5

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 330.720 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-10-05
Wprowadził/a:
Anna Sztylko
Data ostatniej zmiany:
2022-10-27
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Sztylko
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-10-27 Anna Sztylko 2022-10-27
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-10-21 Anna Sztylko 2022-10-21
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-10-21 Anna Sztylko 2022-10-21
[Dodano] Anna Sztylko 2022-10-05 Anna Sztylko 2022-10-05

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie