Zakończone postępowania

Dostawa samochodów osobowych (drugie postępowanie).


Data zakończenia: 2022-12-09

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 17 października 2022 r.

Termin składania ofert: do 31 października 2022 r., godz. 9:00.

Planowany termin otwarcia ofert: 31 października 2022 r., godz. 12:00.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

w wysokości 31.000 zł. dla Części I;

w wysokości 5.500 zł dla Części II.

Identyfikator postępowania: 016d7100-a47a-4516-b821-14c3fd9524af

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w podziale na części wynosi:

1. część I zamówienia: 1 286 388 zł brutto;

2. część II zamówienia: 226 113 zł brutto.


Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-10-03
Wprowadził/a:
Dariusz Porucznik
Data ostatniej zmiany:
2022-11-10
Ostatnio zmieniał/a:
Dariusz Porucznik
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-11-10 Dariusz Porucznik 2022-11-10
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-11-02 Dariusz Porucznik 2022-11-02
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-31 Dariusz Porucznik 2022-10-31
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-03 Dariusz Porucznik 2022-10-03
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-03 Dariusz Porucznik 2022-10-03
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-03 Dariusz Porucznik 2022-10-03
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-03 Dariusz Porucznik 2022-10-03
[Dodano] Dariusz Porucznik 2022-10-03 Dariusz Porucznik 2022-10-03

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie