Zakończone postępowania

Modernizacja Sali 377 w NIK w budynku A Centrali NIK


Data zakończenia: 2022-11-16

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 29 sierpnia 2022 r.

Termin składania ofert: do 02 września 2022 r., godz. 9:00

Planowany termin otwarcia ofert: 02 września 2022 r., godz. 12:00

Wadium: Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 600 zł.

Identyfikator postępowania: 5b207e06-db08-46b9-aa92-f7e255398c4a

Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 722 000 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-08-17
Wprowadził/a:
Anna Masiul
Data ostatniej zmiany:
2022-09-12
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Masiul
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-09-12 Anna Masiul 2022-09-12
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-09-05 Dariusz Porucznik 2022-09-05
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-09-02 Dariusz Porucznik 2022-09-02
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-08-29 Anna Masiul 2022-08-29
[Dodano] Anna Masiul 2022-08-17 Anna Masiul 2022-08-17

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie