Zakończone postępowania

Dostawa samochodów osobowych


Data zakończenia: 2022-11-16

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 19 sierpnia 2022 r.

Termin składania ofert: do 2 września 2022 r., godz. 9:00.

Planowany termin otwarcia ofert: 2 września 2022 r., godz. 12:00.

Termin składania ofert: do 13 września 2022 r., godz. 9:00.

Planowany termin otwarcia ofert: 13 września 2022 r., godz. 12:00.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

w wysokości 27.000 zł. dla Części I;

w wysokości 28.000 zł dla Części II;

w wysokości 4.000 zł dla Części III.

Identyfikator postępowania: 3786ab93-8fc6-4c3a-a6b9-f07434a6b0d4

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

1. część I zamówienia: 1 108 785 zł brutto;

2. część II zamówienia: 1 166 333 zł brutto;

3. część III zamówienia: 201 815 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-08-05
Wprowadził/a:
Dariusz Porucznik
Data ostatniej zmiany:
2022-10-05
Ostatnio zmieniał/a:
Dariusz Porucznik
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-10-05 Dariusz Porucznik 2022-10-05
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-09-26 Anna Masiul 2022-09-26
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-09-14 Anna Masiul 2022-09-14
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-09-13 Anna Masiul 2022-09-13
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-09-02 Dariusz Porucznik 2022-09-02
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-09-02 Dariusz Porucznik 2022-09-02
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-09-02 Dariusz Porucznik 2022-09-02
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-08-31 Dariusz Porucznik 2022-08-31
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-08-09 Dariusz Porucznik 2022-08-09
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-08-05 Dariusz Porucznik 2022-08-05
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-08-05 Dariusz Porucznik 2022-08-05
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-08-05 Dariusz Porucznik 2022-08-05
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-08-05 Dariusz Porucznik 2022-08-05
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-08-05 Dariusz Porucznik 2022-08-05
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-08-05 Dariusz Porucznik 2022-08-05
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-08-05 Dariusz Porucznik 2022-08-05
[Dodano] Dariusz Porucznik 2022-08-05 Dariusz Porucznik 2022-08-05

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie