Zakończone postępowania

Wykonanie oraz dostawa kalendarzy na 2023 rok


Data zakończenia: 2022-09-12

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 8 sierpnia 2022 r.

Termin składania ofert: do 12 sierpnia 2022 r., godz. 10:00

Planowany termin otwarcia ofert: 12 sierpnia 2022 r., godz. 12:00

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Identyfikator postępowania: 563ea34a-68a1-4b2c-9d88-bcd5086c02a2

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 140 220 zł brutto

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-07-27
Wprowadził/a:
Anna Sztylko
Data ostatniej zmiany:
2022-08-26
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Masiul
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-08-26 Anna Masiul 2022-08-26
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-08-12 Anna Masiul 2022-08-12
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-08-12 Anna Masiul 2022-08-12
[Modyfikacja] Anna Masiul 2022-08-09 Anna Masiul 2022-08-09
[Modyfikacja] Anna Sztylko 2022-08-03 Anna Sztylko 2022-08-03
[Dodano] Anna Sztylko 2022-07-27 Anna Sztylko 2022-07-27

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie