Zakończone postępowania

Modernizacja Sali 377 w NIK w budynku A Centrali NIK


Data zakończenia: 2022-07-19

Tryb postępowania: tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 7 lipca 2022 r.

Termin składania ofert: do 11 lipca 2022 r., godz. 9:00

Planowany termin otwarcia ofert: 11 lipca 2022 r., godz. 12:00

Wadium: Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7 600 zł.

Identyfikator postępowania: fd47d223-e79a-4f5f-b432-7e69ad7cb067

Zamawiający informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 722 000 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-06-23
Wprowadził/a:
Dariusz Porucznik
Data ostatniej zmiany:
2022-07-18
Ostatnio zmieniał/a:
Dariusz Porucznik
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-18 Dariusz Porucznik 2022-07-18
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-11 Dariusz Porucznik 2022-07-11
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-07-11 Dariusz Porucznik 2022-07-11
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-06-23 Dariusz Porucznik 2022-06-23
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-06-23 Dariusz Porucznik 2022-06-23
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-06-23 Dariusz Porucznik 2022-06-23
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-06-23 Dariusz Porucznik 2022-06-23
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-06-23 Dariusz Porucznik 2022-06-23
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-06-23 Dariusz Porucznik 2022-06-23
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-06-23 Dariusz Porucznik 2022-06-23
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-06-23 Dariusz Porucznik 2022-06-23
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-06-23 Dariusz Porucznik 2022-06-23
[Modyfikacja] Dariusz Porucznik 2022-06-23 Dariusz Porucznik 2022-06-23
[Dodano] Dariusz Porucznik 2022-06-23 Dariusz Porucznik 2022-06-23

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
ul. Filtrowa 57
02-056 Warszawa

NIP:
526-10-58-627
REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie