Zakończone postępowania

Ubezpieczenie majątku Najwyższej Izby Kontroli


Data zakończenia: 2022-06-17

Tryb postępowania: tryb podstawowy.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 25 kwietnia 2022 r.

Termin składania ofert: do 29 kwietnia 2022 r., godz. 11:00

Planowany termin otwarcia ofert: 29 kwietnia 2022 r., godz. 13:00

Wadium: wpłata wadium nie jest wymagana.

Identyfikator postępowania: c0025545-516e-40a3-9050-1bb53caaa146


UWAGA

Termin składania ofert został przeniesiony na 16 maja 2022 r., (godz. 11.00).

Planowany termin otwarcia ofert został przeniesiony na 16 maja 2022 r., (godz. 13:00).

UWAGA

Termin składania ofert został przeniesiony na 24 maja 2022 r., (godz. 11.00).

Planowany termin otwarcia ofert został przeniesiony na 24 maja 2022 r., (godz. 13:00).


Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 614 631 zł netto = brutto.
Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-04-19
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2022-06-02
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-02 Piotr Chęciński 2022-06-02
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-05-26 Piotr Chęciński 2022-05-26
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-05-24 Piotr Chęciński 2022-05-24
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-05-16 Piotr Chęciński 2022-05-16
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-05-11 Piotr Chęciński 2022-05-11
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-05-11 Piotr Chęciński 2022-05-11
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-05-11 Piotr Chęciński 2022-05-11
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-04-26 Piotr Chęciński 2022-04-26
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-04-26 Piotr Chęciński 2022-04-26
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-04-26 Piotr Chęciński 2022-04-26
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-04-26 Piotr Chęciński 2022-04-26
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-04-19 Piotr Chęciński 2022-04-19
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-04-19 Piotr Chęciński 2022-04-19
[Dodano] Piotr Chęciński 2022-04-19 Piotr Chęciński 2022-04-19

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie