Zakończone postępowania

Zapewnienie serwisu dla systemu SIEM


Data zakończenia: 2022-06-17

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 15 kwietnia 2022 r.

Termin składania ofert: do 29 kwietnia 2022 r., godz. 9:00

Planowany termin otwarcia ofert: 29 kwietnia 2022 r., godz. 11:00

Wadium: wymagana jest wpłata wadium w wysokości 18 500 zł.

Identyfikator postępowania: e4049a21-49a7-4099-a816-1cf9aecd740c

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 778 900 zł brutto.


Informacje o artykule

Data publikacji:
2022-04-01
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2022-06-02
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-06-02 Piotr Chęciński 2022-06-02
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-05-05 Piotr Chęciński 2022-05-05
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-04-29 Piotr Chęciński 2022-04-29
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-04-01 Piotr Chęciński 2022-04-01
[Dodano] Piotr Chęciński 2022-04-01 Piotr Chęciński 2022-04-01

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie