Zakończone postępowania

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa infografik


Data zakończenia: 2022-02-28

Tryb postępowania: tryb podstawowy.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 24 grudnia 2021 r.

Termin składania ofert: do 28 grudnia 2021 r., godz. 9:00

Planowany termin otwarcia ofert: 28 grudnia 2021 r., godz. 11:00

Wadium: wpłata wadium nie jest wymagana.

Identyfikator postępowania: e1336c3d-36d1-41f7-b804-0c624840bc48

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 673 100 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2021-12-15
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2022-01-19
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2022-01-19 Piotr Chęciński 2022-01-19
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-12-29 Piotr Chęciński 2021-12-29
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-12-28 Piotr Chęciński 2021-12-28
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-12-22 Piotr Chęciński 2021-12-22
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-12-15 Piotr Chęciński 2021-12-15
[Dodano] Piotr Chęciński 2021-12-15 Piotr Chęciński 2021-12-15

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie