Zakończone postępowania

Dostawa ultrasonografu wraz z instalacją i szkoleniem w zakresie jego obsługi


Data zakończenia: 2021-12-20

Tryb postępowania: tryb podstawowy.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 22 listopada 2021 r.

UWAGA

Termin składania ofert: do 26 listopada 2021 r., godz. 9:00

Termin składania ofert zostaje przesunięty na 29.11.2021 r., na  godz. 9.00.

Planowany termin otwarcia ofert: 26 listopada 2021 r., godz. 11:00

Termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na 29.11.2021 r., na  godz. 11.00.

Wadium: wymagana jest wpłata wadium w wysokości 5 800 zł.

Identyfikator postępowania: da9274de-d092-4875-a957-7076c308857c

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 421 000 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2021-11-18
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2021-12-06
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-12-06 Piotr Chęciński 2021-12-06
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-12-02 Piotr Chęciński 2021-12-02
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-11-29 Piotr Chęciński 2021-11-29
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-11-25 Piotr Chęciński 2021-11-25
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-11-25 Piotr Chęciński 2021-11-25
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-11-25 Piotr Chęciński 2021-11-25
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-11-18 Piotr Chęciński 2021-11-18
[Dodano] Piotr Chęciński 2021-11-18 Piotr Chęciński 2021-11-18

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie