Zakończone postępowania

Dostawa kart podarunkowych


Data zakończenia: 2021-12-08

Tryb postępowania: tryb podstawowy.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 15 listopada 2021 r.

Termin składania ofert: do 19 listopada 2021 r., godz. 9:00

Planowany termin otwarcia ofert: 19 listopada 2021 r., godz. 11:00

Wadium: wniesienie wadium nie jest wymagane.

Identyfikator postępowania: 2a4a959a-8f43-47f1-a240-a0742cdbfd99.

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 142 115 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2021-11-05
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2021-11-24
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-11-24 Piotr Chęciński 2021-11-24
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-11-22 Piotr Chęciński 2021-11-22
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-11-19 Piotr Chęciński 2021-11-19
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-11-17 Piotr Chęciński 2021-11-17
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-11-05 Piotr Chęciński 2021-11-05
[Dodano] Piotr Chęciński 2021-11-05 Piotr Chęciński 2021-11-05

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie