Zakończone postępowania

Utrzymanie środowiska pracy grupowej w NIK - Zapewnienie subskrypcji Microsoft Office 365 E1 i E5


Data zakończenia: 2022-01-04

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 12 listopada 2021 r.

Termin składania ofert: do 26 listopada 2021 r. godz. 08.00

Termin otwarcia ofert: 26 listopada 2021 r. godz. 10:00

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: f339ca7d-0792-4fdc-8d6d-204f6962336e

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 1 650 000  zł brutto.


Informacje o artykule

Data publikacji:
2021-10-29
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2021-12-07
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-12-07 Katarzyna Thomassen 2021-12-07
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-12-02 Katarzyna Thomassen 2021-12-02
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-11-26 Katarzyna Thomassen 2021-11-26
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-11-18 Katarzyna Thomassen 2021-11-18
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2021-10-29 Katarzyna Thomassen 2021-10-29

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie