Zakończone postępowania

Dostawa prasy codziennej i czasopism fachowych w 2022 roku


Data zakończenia: 2021-12-20

Tryb postępowania: tryb podstawowy.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 1 listopada 2021 r.

Termin składania ofert: do 5 listopada 2021 r., godz. 9:00

Planowany termin otwarcia ofert: 5 listopada 2021 r., godz. 11:00

Wadium: wniesienie wadium nie jest wymagane.

Identyfikator postępowania: 5942654f-bbab-4595-981d-b9200fb917ba

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi:

  1. Dla część I - Dostawa prasy codziennej i czasopism fachowych w wersji papierowej: 81 140 zł brutto.

  2. Dla część II - Zapewnienie dostępu online do pełnych  wersji  elektronicznych  wydań dzienników, tygodników, dwutygodników i miesięczników: 179 860  zł brutto.


Informacje o artykule

Data publikacji:
2021-10-19
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2021-12-02
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-12-02 Piotr Chęciński 2021-12-02
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-11-19 Piotr Chęciński 2021-11-19
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-11-05 Piotr Chęciński 2021-11-05
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-11-05 Piotr Chęciński 2021-11-05
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-11-05 Piotr Chęciński 2021-11-05
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-11-03 Artur Lisowski 2021-11-03
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-10-25 Piotr Chęciński 2021-10-25
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-10-25 Piotr Chęciński 2021-10-25
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-10-19 Piotr Chęciński 2021-10-19
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-10-19 Piotr Chęciński 2021-10-19
[Dodano] Piotr Chęciński 2021-10-19 Piotr Chęciński 2021-10-19

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie