Zakończone postępowania

Zakup licencji oprogramowania biurowego


Data zakończenia: 2021-11-24

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 8 października 2021 r.

Termin składania ofert: do 22 października 2021 r., godz. 9:00

Planowany termin otwarcia ofert: 22 października 2021 r., godz. 11:00

Wadium: wymagana jest wpłata wadium w wysokości 99 000 zł.

Identyfikator postępowania: a980da36-cb46-4d51-9b6d-17680df953c1

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 4 072 100  zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2021-09-20
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2021-11-09
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-11-09 Piotr Chęciński 2021-11-09
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-10-22 Piotr Chęciński 2021-10-22
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-10-22 Piotr Chęciński 2021-10-22
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-10-14 Piotr Chęciński 2021-10-14
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-10-06 Piotr Chęciński 2021-10-06
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-09-30 Piotr Chęciński 2021-09-30
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-09-27 Piotr Chęciński 2021-09-27
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-09-21 Piotr Chęciński 2021-09-21
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-09-20 Piotr Chęciński 2021-09-21
[Dodano] Piotr Chęciński 2021-09-20 Piotr Chęciński 2021-09-20

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie