Zakończone postępowania

Wykonanie zabezpieczeń biernych stref p.poż. w NIK w Warszawie


Data zakończenia: 2021-10-08

Tryb postępowania: tryb podstawowy.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 27 września 2021 r.

Termin składania ofert: do 29 września 2021 r., godz. 11:00

Planowany termin otwarcia ofert: 29 września 2021 r., godz. 13:00

Wadium: wymagane jest wniesienia wadium w wysokości 2 800 zł.

Identyfikator postępowania: c6280536-728c-4b10-b53d-fde332d1942a

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 233 500 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2021-09-10
Wprowadził/a:
Artur Lisowski
Data ostatniej zmiany:
2021-10-06
Ostatnio zmieniał/a:
Artur Lisowski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-10-06 Artur Lisowski 2021-10-06
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-09-29 Artur Lisowski 2021-09-29
[Dodano] Artur Lisowski 2021-09-10 Artur Lisowski 2021-09-10

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie