Zakończone postępowania

Wykonanie zabezpieczeń biernych stref p.poż. w NIK w Warszawie


Data zakończenia: 2021-09-10

Tryb postępowania: tryb podstawowy.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 23 sierpnia 2021 r.

Termin składania ofert: do 25 sierpnia 2021 r., godz. 11:00

Planowany termin otwarcia ofert: 25 sierpnia 2021 r., godz. 13:00

Wadium: wymagane jest wniesienia wadium w wysokości 2 800 zł.

Identyfikator postępowania: e86de826-3c4f-4b4a-ba63-8080ce15ab6a

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 233 500 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2021-08-09
Wprowadził/a:
Artur Lisowski
Data ostatniej zmiany:
2021-09-03
Ostatnio zmieniał/a:
Artur Lisowski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-09-03 Artur Lisowski 2021-09-03
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-08-25 Artur Lisowski 2021-08-25
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-08-23 Artur Lisowski 2021-08-23
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-08-23 Artur Lisowski 2021-08-23
[Dodano] Artur Lisowski 2021-08-09 Artur Lisowski 2021-08-09

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie