Zakończone postępowania

Zapewnienie świadczenia usług wsparcia technicznego producenta oraz świadczenie Asysty Technicznej Wykonawcy dla systemu zdalnego dostępu Pulse Connect Secure


Data zakończenia: 2021-10-28

Tryb postępowania: tryb podstawowy 

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 12 lipca 2021 r.

Termin składania ofert: do 15 lipca 2021 r. godz. 08.00

Termin otwarcia ofert: 15 lipca 2021 r. godz. 10:00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 200 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: 171e4083-03e3-4137-9b6f-6dd373bf4e61

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 270 500 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2021-07-05
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2021-10-11
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-10-11 Katarzyna Thomassen 2021-10-11
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-09-15 Katarzyna Thomassen 2021-09-15
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-07-16 Artur Lisowski 2021-07-16
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-07-15 Artur Lisowski 2021-07-15
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2021-07-05 Katarzyna Thomassen 2021-07-05

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie