Zakończone postępowania

Świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dla pracowników NIK.


Data zakończenia: 2021-08-17

Tryb postępowania: tryb podstawowy.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 28 czerwca 2021 r.

Termin składania ofert: do 2 lipca 2021 r., godz. 9:00

Planowany termin otwarcia ofert: 2 lipca 2021 r., godz. 11:00

Wadium: wpłata wadium nie jest wymagana.

Identyfikator postępowania: fd2a6e4b-bf29-43e2-9cfb-781f2332b3c1

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 615 700 zł brutto.

Informacje o artykule

Data publikacji:
2021-06-16
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2021-07-22
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-07-22 Piotr Chęciński 2021-07-22
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-07-05 Piotr Chęciński 2021-07-05
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-07-02 Piotr Chęciński 2021-07-02
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-06-28 Piotr Chęciński 2021-06-28
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-06-16 Piotr Chęciński 2021-06-16
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-06-16 Piotr Chęciński 2021-06-16
[Dodano] Piotr Chęciński 2021-06-16 Piotr Chęciński 2021-06-16

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie