Zakończone postępowania

Przedłużenie wsparcia technicznego producenta oraz zapewnienie asysty technicznej dla systemu zabezpieczeń FortiGate.


Data zakończenia: 2021-08-31

Tryb postępowania: tryb podstawowy.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 21 czerwca 2021 r.

Termin składania ofert: do 25 czerwca 2021 r., godz. 9:00

Termin składania ofert: do 29 czerwca 2021 r., godz. 9:00

Planowany termin otwarcia ofert: 25 czerwca 2021 r., godz. 11:00

Planowany termin otwarcia ofert: 29 czerwca 2021 r., godz. 11:00

Wadium: wymagana jest wpłata wadium w wysokości 8 000 zł.

Identyfikator postępowania: 17ce48f0-67b9-4c14-b131-67ed56b90c61

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 692 000 zł brutto.


Informacje o artykule

Data publikacji:
2021-06-10
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2021-07-22
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-07-22 Piotr Chęciński 2021-07-22
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-06-29 Piotr Chęciński 2021-06-29
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-06-29 Piotr Chęciński 2021-06-29
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-06-23 Piotr Chęciński 2021-06-23
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-06-23 Piotr Chęciński 2021-06-23
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-06-10 Piotr Chęciński 2021-06-10
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-06-10 Piotr Chęciński 2021-06-10
[Dodano] Piotr Chęciński 2021-06-10 Piotr Chęciński 2021-06-10

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie