Zakończone postępowania

Budowa nowego systemu klimatyzacji w siedzibie delegatury NIK w Szczecinie


Data zakończenia: 2021-10-08

Tryb postępowania: tryb podstawowy

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 28 czerwca  2021 r.

Termin składania ofert: do 2 lipca 2021 r., godz. 9:00

Planowany termin otwarcia ofert: 2 lipca 2021 r., godz. 11:00

Wadium: wymagana jest wpłata wadium w wysokości 9 000 zł.

Identyfikator postępowania: f011c02a-4b3d-4e7d-8696-4cfea56886e7

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 750 000 zł brutto.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2021-06-10
Data publikacji:
2021-06-10
Wprowadził/a:
Artur Lisowski
Data ostatniej zmiany:
2021-07-28
Ostatnio zmieniał/a:
Artur Lisowski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-07-28 Artur Lisowski 2021-07-28
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-07-05 Artur Lisowski 2021-07-05
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-07-02 Artur Lisowski 2021-07-02
[Modyfikacja] Artur Lisowski 2021-06-10 Artur Lisowski 2021-06-10
[Dodano] Artur Lisowski 2021-06-10 Artur Lisowski 2021-06-10

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie