Zakończone postępowania

Zapewnienie subskrypcji oraz świadczenie usług serwisowych dla pakietu oprogramowania McAfee


Data zakończenia: 2021-07-28

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 8 czerwca 2021 r.

Termin składania ofert: do 22 czerwca 2021 r. godz. 08.00

Termin otwarcia ofert: 22 czerwca 2021 r. godz. 10:00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 35 600 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: e87f1ad3-7138-4841-b592-bdf31182299d

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi 1 462 500 zł brutto.


Informacje o artykule

Data utworzenia:
2021-05-20
Data publikacji:
2021-05-20
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2021-07-08
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-07-08 Katarzyna Thomassen 2021-07-08
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-06-23 Katarzyna Thomassen 2021-06-23
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-06-22 Katarzyna Thomassen 2021-06-22
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-06-14 Katarzyna Thomassen 2021-06-14
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2021-05-21 Katarzyna Thomassen 2021-05-21
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2021-05-20 Katarzyna Thomassen 2021-05-20

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie