Zakończone postępowania

Bezgotówkowy zakup paliw i produktów pozapaliwowych do samochodów NIK przy pomocy kart paliwowych.


Data zakończenia: 2021-07-23

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ: do 4 czerwca 2021 r.

Termin składania ofert: do 18 czerwca 2021 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 18 czerwca 2021 r., godz. 11:00

Wadium: wymagana jest wpłata wadium w wysokości 40 000 zł.

Identyfikator postępowania: ecd45a69-15e2-497b-b001-75fc06ef8d33

Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

przedmiotowego zamówienia wynosi:  1 734 000 zł brutto.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2021-05-13
Data publikacji:
2021-05-13
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2021-07-01
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-07-01 Piotr Chęciński 2021-07-01
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-06-18 Piotr Chęciński 2021-06-18
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-06-18 Piotr Chęciński 2021-06-18
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-06-18 Piotr Chęciński 2021-06-18
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-06-02 Piotr Chęciński 2021-06-02
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-05-14 Piotr Chęciński 2021-05-14
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-05-14 Piotr Chęciński 2021-05-14
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-05-14 Piotr Chęciński 2021-05-14
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-05-14 Piotr Chęciński 2021-05-14
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-05-14 Piotr Chęciński 2021-05-14
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-05-14 Piotr Chęciński 2021-05-14
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-05-14 Piotr Chęciński 2021-05-14
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2021-05-13 Piotr Chęciński 2021-05-13
[Dodano] Piotr Chęciński 2021-05-13 Piotr Chęciński 2021-05-13

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie