Zakończone postępowania

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa infografik


Data zakończenia: 2021-02-04

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w BUZP w dniu 29 grudnia 2020 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do  04 stycznia 2021 r.

Termin składania ofert: 07 stycznia 2021 r. godz.10:00

Termin otwarcia ofert: 07 stycznia 2021 r. godz. 13:00

Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: fe768a83-18c6-4aee-afb5-3d183dbf4410

UWAGA: Wykonawca, może złożyć ofertę w formie elektronicznej lub pisemnej według własnego uznania, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-12-29
Data publikacji:
2020-12-29
Wprowadził/a:
Maria Bartosiewicz
Data ostatniej zmiany:
2021-01-29
Ostatnio zmieniał/a:
Maria Bartosiewicz
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2021-01-29 Maria Bartosiewicz 2021-01-29
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2021-01-08 Maria Bartosiewicz 2021-01-08
[Dodano] Maria Bartosiewicz 2020-12-29 Maria Bartosiewicz 2020-12-29

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie