Zakończone postępowania

Dostawa samochodów osobowych


Data zakończenia: 2020-12-17

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 30.11.2020 r.

Termin składania ofert: do 4.12.2020 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 4.12.2020 r., godz. 11:00

Wpłata wadium nie jest wymagana.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: f379d2c5-5df1-4721-a9b5-cbc56c25e180

UWAGA: Wykonawca, może złożyć ofertę w formie elektronicznej lub pisemnej według własnego uznania, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-11-26
Data publikacji:
2020-11-26
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2020-12-11
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-12-11 Piotr Chęciński 2020-12-11
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-12-04 Piotr Chęciński 2020-12-04
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-12-02 Piotr Chęciński 2020-12-02
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-12-02 Piotr Chęciński 2020-12-02
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-12-02 Piotr Chęciński 2020-12-02
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-12-01 Piotr Chęciński 2020-12-01
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-11-26 Piotr Chęciński 2020-11-26
[Dodano] Piotr Chęciński 2020-11-26 Piotr Chęciński 2020-11-26

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie