Zakończone postępowania

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa infografik


Data zakończenia: 2020-12-09

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w BUZP w dniu 17 listopada 2020 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 23 listopada 2020 r.

Termin składania ofert: 25 listopada 2020 r. godz.10:00

Termin otwarcia ofert: 25 listopada 2020 r. godz. 13:00

Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: 26604110-9714-41be-a431-b70ea46f6823

UWAGA: Wykonawca, może złożyć ofertę w formie elektronicznej lub pisemnej według własnego uznania, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-11-17
Data publikacji:
2020-11-17
Wprowadził/a:
Maria Bartosiewicz
Data ostatniej zmiany:
2020-12-03
Ostatnio zmieniał/a:
Maria Bartosiewicz
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2020-12-03 Maria Bartosiewicz 2020-12-03
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2020-11-26 Maria Bartosiewicz 2020-11-26
[Dodano] Maria Bartosiewicz 2020-11-17 Maria Bartosiewicz 2020-11-17

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie