Zakończone postępowania

Dostawa prasy codziennej i czasopism fachowych w roku 2021


Data zakończenia: 2020-12-23

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w BUZP w dniu 12 listopada 2020 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 18 listopada 2020 r.

Termin składania ofert: 24 listopada 2020 r. godz.11:00

Termin otwarcia ofert: 24 listopada 2020 r. godz. 13:00

Wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: a8daff1b-407a-490b-be42-b80152822e88

UWAGA: Wykonawca, może złożyć ofertę w formie elektronicznej lub pisemnej według własnego uznania, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-11-12
Data publikacji:
2020-11-12
Wprowadził/a:
Paweł Zalewski
Data ostatniej zmiany:
2020-12-11
Ostatnio zmieniał/a:
Paweł Zalewski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2020-12-11 Paweł Zalewski 2020-12-11
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2020-11-24 Paweł Zalewski 2020-11-24
[Dodano] Paweł Zalewski 2020-11-12 Paweł Zalewski 2020-11-12

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie