Zakończone postępowania

Dostawa samochodów osobowych


Data zakończenia: 2020-11-02

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 30.09.2020 r.

Termin składania ofert: do 5.10.2020 r., godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 5.10.2020 r., godz. 11:00

Wadium: wymagana jest wpłata wadium w wysokości 10.000 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: 32ce5257-a5c1-4c63-8498-dc0138ecff82

UWAGA: Wykonawca, może złożyć ofertę w formie elektronicznej lub pisemnej według własnego uznania, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-09-24
Data publikacji:
2020-09-24
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2020-10-12
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-10-12 Piotr Chęciński 2020-10-12
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-10-05 Piotr Chęciński 2020-10-05
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-10-01 Piotr Chęciński 2020-10-01
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-10-01 Piotr Chęciński 2020-10-01
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-10-01 Piotr Chęciński 2020-10-01
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-09-28 Piotr Chęciński 2020-10-01
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-09-24 Piotr Chęciński 2020-09-24
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-09-24 Piotr Chęciński 2020-09-24
[Dodano] Piotr Chęciński 2020-09-24 Piotr Chęciński 2020-09-24

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie