Zakończone postępowania

Wykonanie remontu instalacji wentylacji mechanicznej na dachu budynku B Centrali NIK


Data zakończenia: 2020-09-17

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w BUZP w dniu 05 sierpnia 2020 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 13 sierpnia 2020 r.

Termin składania ofert: do 20 sierpnia 2020 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 20 sierpnia 2020 r. godz. 13:00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6 000 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: e5e46468-ce17-41e7-866c-3d52c8343c2f

UWAGA: Wykonawca, może złożyć ofertę w formie elektronicznej lub pisemnej według własnego uznania, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-08-05
Data publikacji:
2020-08-05
Wprowadził/a:
Maria Bartosiewicz
Data ostatniej zmiany:
2020-08-25
Ostatnio zmieniał/a:
Maria Bartosiewicz
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2020-08-25 Maria Bartosiewicz 2020-08-25
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2020-08-20 Maria Bartosiewicz 2020-08-20
[Dodano] Maria Bartosiewicz 2020-08-05 Maria Bartosiewicz 2020-08-05

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie