Zakończone postępowania

Rozbudowa systemu klimatyzacji w strefie ochronnej II w budynku Centrali NIK


Data zakończenia: 2020-10-23

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w BUZP w dniu 30 lipca 2020 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 10 sierpnia 2020 r.

Termin składania ofert: do 14 sierpnia lipca 2020 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 14 sierpnia 2020 r. godz. 13:00

UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Nowy termin składania ofert: do 18 sierpnia lipca 2020 r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 18 sierpnia 2020 r. godz. 13:00


Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 000 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA:  bb93a2da-f629-4a72-b5db-0eed03eaee9c

UWAGA: Wykonawca, może złożyć ofertę w formie elektronicznej lub pisemnej według własnego uznania, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-07-30
Data publikacji:
2020-07-30
Wprowadził/a:
Maria Bartosiewicz
Data ostatniej zmiany:
2020-09-24
Ostatnio zmieniał/a:
Maria Bartosiewicz
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2020-09-24 Maria Bartosiewicz 2020-09-24
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2020-08-19 Maria Bartosiewicz 2020-08-19
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2020-08-07 Maria Bartosiewicz 2020-08-07
[Dodano] Maria Bartosiewicz 2020-07-30 Maria Bartosiewicz 2020-07-30

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie