Zakończone postępowania

Zapewnienie świadczenia Asysty Technicznej producenta oprogramowania Oracle dla posiadanych przez Zamawiającego produktów Oracle


Data zakończenia: 2020-10-05

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w BUZP w dniu 15 lipca 2020 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 29 lipca 2020 r.

Termin składania ofert: 12 sierpnia 2020 r. godz.12:00

Termin otwarcia ofert: 12 sierpnia 2020 r. godz. 14:00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: 5a9376d2-a19a-4323-9f7f-0f2bb973cbeb

UWAGA: Wykonawca, może złożyć ofertę w formie elektronicznej lub pisemnej według własnego uznania, zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-07-15
Data publikacji:
2020-07-15
Wprowadził/a:
Maria Bartosiewicz
Data ostatniej zmiany:
2020-09-22
Ostatnio zmieniał/a:
Paweł Zalewski
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2020-09-22 Paweł Zalewski 2020-09-22
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2020-08-13 Paweł Zalewski 2020-08-13
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2020-08-13 Paweł Zalewski 2020-08-13
[Modyfikacja] Maria Bartosiewicz 2020-07-15 Maria Bartosiewicz 2020-07-15
[Dodano] Maria Bartosiewicz 2020-07-15 Maria Bartosiewicz 2020-07-15

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie