Zakończone postępowania

Kompleksowe utrzymanie czystości w siedzibie Delegaturzy NIK w Opolu


Data zakończenia: 2020-07-31

Tryb: zapytanie o cenę

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-07-08
Data publikacji:
2020-07-08
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2020-07-09
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-07-09 Piotr Chęciński 2020-07-09
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-07-08 Piotr Chęciński 2020-07-08
[Dodano] Piotr Chęciński 2020-07-08 Piotr Chęciński 2020-07-08

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie