Zakończone postępowania

Modernizacja i świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemu klasy ATP


Data zakończenia: 2020-08-12

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie o zamówieniu: wysłane do publikacji w DUPUE w dniu 19 maja 2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu: opublikowane w DUPUE w dniu 22 maja 2020 r.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 10 czerwca 2020 r.

Termin składania ofert: do 1 lipca 2020 r. godz. 08.00

Termin otwarcia ofert: 1 lipca 2020 r. godz. 11:00

Wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 24 500 zł.

IDENTYFIKATOR   POSTĘPOWANIA: f5a5770f-dc10-419a-83f0-52af2e06f915

Zamawiający informuje, że w związku z dokonaną zmianą nr 1 treści SIWZ, zamieścił na stronie internetowej NOWY Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór Formularza oferty

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-05-18
Data publikacji:
2020-05-22
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2020-08-05
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Thomassen
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-08-05 Katarzyna Thomassen 2020-08-05
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-07-02 Katarzyna Thomassen 2020-07-02
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-05-27 Katarzyna Thomassen 2020-05-27
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2020-05-22 Katarzyna Thomassen 2020-05-22

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie