Zakończone postępowania

Remont budynku Delegatury NIK w Łodzi


Data zakończenia: 2020-08-05

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 25 maja 2020 r.

Termin składania ofert: do 5 czerwca 2020 r., do godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert: 5 czerwca 2020 r., godz. 10:30

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000 zł.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-05-13
Data publikacji:
2020-05-13
Wprowadził/a:
Piotr Chęciński
Data ostatniej zmiany:
2020-06-19
Ostatnio zmieniał/a:
Anna Masiul
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Anna Masiul 2020-06-19 Anna Masiul 2020-06-19
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-06-05 Piotr Chęciński 2020-06-05
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-06-03 Piotr Chęciński 2020-06-03
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-06-03 Piotr Chęciński 2020-06-03
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2020-05-18 Paweł Zalewski 2020-05-18
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-05-13 Piotr Chęciński 2020-05-13
[Dodano] Piotr Chęciński 2020-05-13 Piotr Chęciński 2020-05-13

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie