Zakończone postępowania

Remontu dachu budynku Delegatury NIK w Olsztynie.


Data zakończenia: 2020-06-25

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ: do 15 kwietnia 2020 r.

Termin składania ofert: do 22 kwietnia 2020 r., do godz. 10.00.

Wadium: 8 000 zł

Informacje o artykule

Data utworzenia:
2020-04-07
Data publikacji:
2020-04-07
Wprowadził/a:
Katarzyna Thomassen
Data ostatniej zmiany:
2020-06-15
Ostatnio zmieniał/a:
Piotr Chęciński
Metryczka artykułu
Zmiana Autor/ka zmiany Data zmiany Zatwierdził/a Data zatwierdzenia
[Modyfikacja] Piotr Chęciński 2020-06-15 Piotr Chęciński 2020-06-15
[Modyfikacja] Anna Masiul 2020-04-22 Anna Masiul 2020-04-22
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2020-04-20 Paweł Zalewski 2020-04-20
[Modyfikacja] Paweł Zalewski 2020-04-20 Paweł Zalewski 2020-04-20
[Modyfikacja] Katarzyna Thomassen 2020-04-07 Katarzyna Thomassen 2020-04-07
[Dodano] Katarzyna Thomassen 2020-04-07 Katarzyna Thomassen 2020-04-07

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji:
Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14
00-950 Warszawa 1

Adres siedziby:
Warszawa, ul. Filtrowa 57

NIP:
526-10-58-627

REGON:
000000052

Konto bankowe:
Wpłaty wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

92 1010 1010 0036 7813 9120 0000
NBP Oddział Okręgowy w Warszawie